Web-exclusive GIVEAWAY No.1: Holbein Artist's Watercolour Trial Set 3 màu half-pan!

    Web-exclusive GIVEAWAY No.1: Holbein Artist's Watercolour Trial Set 3 màu half-pan!

    Đăng ngày bởi Hinostar

    Hồi workshop Holbein tại HN tháng 10 năm ngoái Hino và một vài người bạn tới tham gia có được tặng cho 1 số set màu trial 3 half-pan như trong hình. Vì quá thích nên Hino đã tự mua một set 24m về dùng, nay muốn giveaway lại 1 set trial cuối cùng còn lại...

Top